IMG-0a9d837780a022cc225fd00529cade7b-V

Ο ρόλος των αδρανών στα κονιάματα

Κοκκώδη υλικά φυσικά, τεχνητά ή ανακυκλωμένα, τα οποία με την προσθήκη ενός ή περισσότερων συνδετικών υλικών (κονιών), νερού και ενδεχομένως ειδικών προσθέτων σχηματίζουν κονίαμα.

Τα αδρανή υλικά αποτελούνται από λίθινους κόκκους , είτε φυσικούς οπότε ονομάζονται «φυσικά ή συλλεκτά» αδρανή είτε από κόκκους που προκύπτουν από την θραύση πετρώματος ή θραύση φυσικών αδρανών οπότε ονομάζονται «θραυστά αδρανή»

Τα συνηθέστερα κλάσματα που χρησιμοποιούνται στα κονιάματα είναι τα λεπτόκοκκα αδρανή και το filler.

Τα κονιάματα ανάλογα με την χρήση τους διακρίνονται σε:

  1. Κονιάματα δόμησης (ή τοιχοποιίας)
  2. Κονιάματα επιχρισμάτων
  3. Κονιάματα εξίσωσης δαπέδων (ή ισοπεδωτικά)
  4. Επισκευασθηκά Κονιάματα
  5. Κονιάματα συγκολλητικά όπου υπάγονται και οι διάφορες κόλλες
  6. Ειδικά κονιάματα

Η προσθήκη των αδρανών στα κονιάματα συνιστάται για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους. Τα κονιάματα που παράγονται χωρίς προσθήκη αδρανών, συστέλλονται κατά την πήξη και την σκλήρυνση, με αποτέλεσμα την δημιουργία επιφανειακών ρωγματώσεων. Από οικονομική άποψη τα αδρανή υλικά είναι πιο φθηνή από τις κονίες.

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες απαιτήσεις για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στα κονιάματα .

Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν επιβλαβείς προσμίξεις που θα επηρεάζουν την σταθερότητα, αντοχή και λοιπές ιδιότητες των κονιαμάτων.

Επίσης η υγρασία τους είναι καθοριστικός παράγοντας. Η υγρασία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3%. Θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται πριν τον καθορισμό των αναλογιών ενός κονιάματος.

Πηγή: portal.tee.gr

Comments are closed.